میزان کفاره روزه غیر عمد

استفتائاتدسته بندی: فقهیمیزان کفاره روزه غیر عمد
سؤال:

سلام علیکم  غذایی که یک نفر را سیر کند ولی وزنش از مد طعام کمتر باشد ایا از بابت یک روز کفاره روزه غیر عمد کفایت میکند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نباید کمتر از یک مد ۷۵۰ گرم باشد.