سپتامبر, 2020

  • 28 سپتامبر

    نشستن نامحرم در تاکسی

    سلام علیکم ورحمه الله آیا نشستن در تاکسی کنار نامحرم در صورتی که بدن زن از روی لباس با بدن مرد نامحرم تماس می گیرد جایز است؟ ۲- آیا شعبده بازی حلال است وصرف پول برای اوردن شعبده باز و کار های اوجایز است؟