نمازهای یومیه در حال نشسته

استفتائاتدسته بندی: فقهینمازهای یومیه در حال نشسته
سؤال:

سلام علیکم
فردی با توجه به اینکه عاجز از قیام در نماز بوده از همان اول نمازهایش را نشسته خوانده در حالی که قادر بوده تکبیره الاحرام را اقلا در حال قیام بگوید حال تکلیف نمازهای خوانده شده چیست؟ چه در وقت مساله را بفهمد چه خارج وقت؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
نماز محکوم به بطلان است و چنانچه وقت باقی است نماز را اعاده و اگر خارج وقت است قضا کند.