نماز خواندن محارم در کنار هم

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز خواندن محارم در کنار هم
سؤال:

با سلام.آیا دومحرم سببی یانسبی درحضور یک دیگر می تواند نماز گزارند یانه در این بابت حکم شرعی چیست مسئله دوم اینکه اگر زن وشوهر یا دومحرم مثلاً پدر ودختر با هم نماز می گذارند درمیان آنها چه قدرفاصله لازم دارد؟ متشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- مانعی ندارد.
۲- مستحب است محل سجده زن از جای ایستادن مرد عقب تر باشد و نماز خواندن مرد و زن به نحوی که زن جلوتر از مرد یا حتی مساوی با او باشد مکروه است، مگر آنکه حائلی بین آنها باشد یا پنج متر از هم فاصله داشته باشد و در این مسأله فرقی بین محرم و نامحرم نیست.