نماز شب اول قبر

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز شب اول قبر
سؤال:

با سلام.

۱- نماز لیله الدفن را می توان یک مرتبه برای چند میت خواند؟ مثلاً برای افرادی که در روی زمین امروز دفن شده اند.

۲- یک نفر می تواند چند نماز لیله الدفن برای یک میت بخواند؟

۳- خواندن چهل نماز شب اول قبر آیا روایت و یا دلیلی برایش داریم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و ۲- به قصد رجاء و اهدای ثواب مانعی ندارد.
۳- ما چنین روایتی پیدا نکردیم.