نماز مرد با موهای بافته شده

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز مرد با موهای بافته شده
سؤال:

سلام.
ایا نماز مرد با موهای معقوص ( بافته شده ) صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نماز با موهای معقوص (بافته شده) مکروه است.