فرادا خواندن در حال اقامه نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: نمازفرادا خواندن در حال اقامه نماز جماعت
سؤال:

سلام علیکم. با توجه به اینکه ما امام جماعت مسجد محله مان را قبول نداریم، آیا شرعاً می توانیم در اول وقت در مسجد محله مان پشت صف نماز جماعت آنها بصورت همزمان بطوری که متصل به جماعت آنها نشود نماز واجب مان را بصورت فردی اقامه نمائیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
چنانچه عمل شما موجب وهن نماز جماعت و همچنین باعث توهین و تضعیف امام جماعت باشد جایز نیست.