نگهداری از سگ پاسبان یا حفر چاه برای حفاظت از سرقت

استفتائاتدسته بندی: فقهینگهداری از سگ پاسبان یا حفر چاه برای حفاظت از سرقت
سؤال:

سلام آیا می‌توان درمحدوده باغ یا خانه خود برای حراست، سگ رها کرد یا چاه کند یا برق را وصل کرد که در صورت ورود سارق عمل کند (برفرض اینکه خلاف قانون نباشد)  یا اینکه جواز منوط به قرار دادن علامت بر وجود موارد مهلک در حرز شخصی است؟ ۲) به طورکلی اگر سارق با وسایل مذکور هلاک شد یا مجروح و آسیب دید می‌توان گفت دم و دیه‌اش هدر است هرچند صاحب حرز علامتی بر وجود وسایل مهلک نگذاشته باشد یا سارق اطلاع نیافته؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- نگهداری سگ پاسبان و بقیه موارد با نصب علائم هشدار‌دهنده مانعی ندارد.
۲- در مفروض سؤال، مالک ضامن نیست.