نگهداری سگ های زینتی

استفتائاتدسته بندی: فقهینگهداری سگ های زینتی
سؤال:

سلام علیکم
۱) سگهای زینتی اگربه داعی رفع افسردگی و سرگرمی و دیگر دواعی عقلایی باشد آیاخریدو فروش و نگهداری و،،آن جایزاست۲) اگرسگ مزبور را فردی سرقت کند یا بکشدآیاضامن است ۳) برفرض اینکه اینگونه سگها که دربین عرف مردم خریدوفروش می شود ولی شرعاپول دادن درقبالش حرام است باچه عنوان اگردر قبالش پول دهند اشکال ندارد(هدیه،استنقاذ،رفع یدازحق یا…)؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- چنانچه مورد سؤال مصداق کلب معلَّم (آموزش دیده شده برای منافع عقلائی) نباشد جایز نیست.
۲- چنانچه مصداق کلب معلَّم باشد ضامن است.
۳- چنانچه مصداق عنوان فوق نباشد هیچ وجهی برای اخذ پول در قبال آن وجود ندارد.