نیت واقف در ملک موقوفه

استفتائاتدسته بندی: فقهینیت واقف در ملک موقوفه
سؤال:

با سلام. ۱- آیا زمینی که سالیان قبل حمام عمومی مردم بوده و نیت واقف بر استفاده عموم بوده الان جایز است این زمین تغییر کاربری داده شود و به شخصی واگذار شود تا هم سهم سرمایه‌گذاری خود را بردارد و مقداری هم خرج موارد عام المنفعه کند؟
۲-با توجه به نیت قبلی واقف بر استفاده عموم آیا مکان فوق الذکر با توجه به اینکه مردم محل به حمام عمومی نیاز ندارند و صرفه اقتصادی هم ندارد می‌توانند برای استفاده تفریحی کودکان و نوجوانان استفاده گیرد و بخشی از آن هم به پارکینگ هیئت مسجد اختصاص یابد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- اگر از قابلیت استفاده برای مورد وقف خارج شده باشد و امکان استفاده در جهت مذکور نباشد این کار مانعی ندارد.
۲- هر نوع اقدامی بستگی به نظر متولی دارد.