واسطه در نجاسات

استفتائاتدسته بندی: طهارتواسطه در نجاسات
سؤال:

سلام. نظر حضرت آقا در مورد تنجیس متنجس تا چند واسطه است هم در جوامد هم در مایعات؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
واسطه دوم و بعد از آن متنجّس نمی باشد.