وطن دوم

سؤال:

سلام. فردی شهر دومی را به عنوان وطن انتخاب می کند ومنزلی تهیه می کند آیا ازهمان روز اول نماز و روزه اش تمام است یا وظیفه دیگری دارد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
باید مدتی در آن محل بماند که عرفاً صدق کند که اهل آنجاست.