وقت خواندن نماز وحشت

استفتائاتدسته بندی: فقهیوقت خواندن نماز وحشت
سؤال:

با سلام.

۱-نماز وحشت را تبرعا یا استیجارا تا قبل اذان صبح می توان به نیت اداء بخوانیم؟

۲-اگرفردی مسلوس یا مبطون است می تواند با اخذ مبلغی جهت خواندن نماز وحشت اجیر شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- نماز وحشت را هر موقع از شب اول قبر به صورت اداء می شود خواند. ولی بهتر است در اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود.
۲- احتیاط واجب ترک این عمل است.