وقوع طلاق به همراه نزدیکی

استفتائاتدسته بندی: فقهیوقوع طلاق به همراه نزدیکی
سؤال:

سلام.با همسرم یک روز قبل از طلاق نزدیکی داشتیم و دخول صورت گرفته است. می خواستم بدانم طلاق ما صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
شرط صحت طلاق آن است که در طهر غیر مواقعه واقع شود؛ یعنی پس از آن که زن از حیض یا نفاس پاک شود، شوهر در این پاکی با او نزدیکی نکرده باشد.