ولد ولد، ولد است

استفتائاتدسته بندی: فقهیولد ولد، ولد است
سؤال:

سلام علیکم

آیا نوه، فرزند محسوب است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ معظم له ،آیا روایات یا آیاتی مبنی بر ان وجود دارد؟
استدلال اصولی معظم له، چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
اطلاق ابناء و بنات در آیات و روایات شامل نوه هم می شود؛ اما اگر مراد شما ارث بردن نوه است، در حال حیات پدر و مادر، میراث بر نیست.