پس گرفتن هبه از همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیپس گرفتن هبه از همسر
سؤال:

سلام علیکم آیا زن ازجهت فقهی رحم انسان محسوب می شودکه هبه به او قابل برگشت نباشد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه قرابت فامیلی نداشته باشد، نفس ازدواج او را جزء ارحام قرار نمی‌دهد و هبه به او قابل رجوع است.