پس گرفتن هبه

استفتائاتدسته بندی: فقهیپس گرفتن هبه
سؤال:

سلام علیکم آیا معامله به قصد فرار از امکان رجوع واهب به عین موهوبه صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مانعی ندارد.