کاشت مژه

سؤال:

سلام.فردی که کاشت مژه انجام میدهد و مژه مصنوعی را روی مژه های طبیعی نه روی پوستپلک می چسباند آیا در غسل و وضوی او مشکل حادث میشود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال کاشت مژه مانع صحت وضو و غسل است.