کفاره تاخیر

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره تاخیر
سؤال:

سلام

جسارتا با توجه به گران شدن قیمت نان کفاره تاخیر الان روزی چقدر می باشد؟

پاسخ:

باید یک مد طعام که حدودا ۷۵۰ گرم است پرداخت کند.