کفاره و زکات شخصی که در کماست و یا دچار بیماری آلزایمر است

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره و زکات شخصی که در کماست و یا دچار بیماری آلزایمر است
سؤال:

سلام فردی چند سال است که درکماست و با کپسول هوا سپری می‌کند و آلزایمر دارد و افراد رانمی‌شناسد در موارد مذکورکه علی القاعده نماز و روزه و قضا از ایشان ساقط است آیا ۱) کفاره هم ساقط است که ولی و قیم و اولاد از اموالش بدهند؟ ۲) اگرفرد مذکور دارای عیال و اموال است آیا باز عیال از اموالش باید زکات فطره را برای او و عایله جداکنند و اگر خودش تحت تکفل است برایش فطره دهند؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- فرد مذکور تکلیف ندارد، بنابراین کفاره هم ساقط است.

۲- اگر تمکن مالی دارد باید از اموال او پرداخت شود و اگر تحت تکفل کسی هم باشد، پرداخت زکات فطره بر ولی او واجب است.