گرفتن روزه با مشقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیگرفتن روزه با مشقت
سؤال:

سلام علیکم
کارگری است که مجبوراست برای مخارج روزانه خود و عیالش کارکند و از جهتی اگر بخواهد هر روز به مسافت شرعی رود به زحمت می افتد حال می تواند روزه نگیرد و بعد ماه رمضان به تدریج قضاکندیا باید حتما نیت روزه کند وقتی حالش جهت کار بد شد آن موقع افطار کند؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
باید نیت روزه کند و چنانچه ادامه روزه برای او غیر قابل تحمل بود افطار کرده و بعد از ماه رمضان قضا نماید.