گوش دادن به گیتار

استفتائاتدسته بندی: فقهیگوش دادن به گیتار
سؤال:

سلام. آیا گوش دادن به گیتار حرام است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
استماع موسیقی لهوی جایز نیست.