اختیار دختری که در عقد است

استفتائاتدسته بندی: فقهیاختیار دختری که در عقد است
سؤال:

سلام علیکم
دختری که به عقد مردی در آمده ولی هنوز در خانه پدراست آیا۱ ) خروج از خانه۲) نذرش با اذن شوهر باید باشد۳) نفقه اش برکیست ۴) آیا تمکین تام یا ناقص بر او واجب است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱ و ۲- اگر موجب تضییع حق همسری نباشد مانعی ندارد.
۳- در صورت تحقق شأنیت تمکین از طرف دختر نفقه بر شوهر واجب است.
۴- در صورت عدم مانع شرعی و عرفی، تمکین واجب است.