اشتباه امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاشتباه امام جماعت
سؤال:

سلام  امام جماعتی جهلا” یا سهوا” یا نسیانا” یا از روی عادت در ذکر بحول الله یک و او اضافه می کند ۱-آیا می توان به اواقتدا کرد؟ ۲-اگر ماموم وسط نماز متوجه اشکال مذکور شود وظیفه اش چیست؟  ۳- آیا تذکر به امام و دیگر مامومین لازم است که امام اصلاح کند و مامومین تا قبل اصلاح امام اقتدا نکنند؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- اگر عمداً و به قصد ورود، چیزی را به نماز اضافه کند نماز باطل است و اقتدا به او جایز نیست.
۲- نماز او فرادا می‌شود.
۳- لازم نیست.