بازی با شطرنج

استفتائاتدسته بندی: فقهیبازی با شطرنج
سؤال:

سلام علیکم اگر در بازی شطرنج به مهره های آن حرکت های جدید اضافه کنیم آیا از آلت قمار خارج می شود؟

پاسخ:

بازی شطرنج مطلقا حرام است.