بخشیدن اموال به فرزندان در زمان حیات

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتبخشیدن اموال به فرزندان در زمان حیات
سؤال:

پدر و مادر هر دو الحمدالله در قید حیات و سالم و سلامت و دارای اموال زیادی هستند اما میخواهند از اموال خود نیم یا بیشتر را هم اکنون که در قید حیات هستند به فرزندان خیش بدهند. ایشان پنج دختر و سه پسر دارند، پسرها میگویند پدر باید یک به پسرها و نیم به دخترها بدهد, اما دخترها میگویند نه اکنون که پدرمان در قید حیات هستند باید نسبت یک پسرها و یک دخترها را بدهد. نظر شما مرجع بزرگ عالم اسلام را میخواهیم تا بدانیم تکلیف این پدر با فرزندانش چیست؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.

پاسخ:

انسان تا در قید حیات است می تواند از اموالش را به هر کدام از فرزندان – پسر یا دختر-  ببخشد.