حکم برخی از نام ها و اسامی

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم برخی از نام ها و اسامی
سؤال:

سلام

۱.آیا گذاشتن اسم الهه رو فرزند جایز است؟

۲.اگر کسی این اسم را از قبل داشته.باید چکار کند؟

۳.مس نوشته آن حرام است بدون طهارت؟

۴.لطفا قاعده کلی بیان کنیدکه استعمال چه اسماوصفاتی حرام است؟

پاسخ:

۱-۲-۳چنانچه عرفیت پیدا کرده باشد مانعی ندارد
۴-در نامگذاری نباید از اسما و صفات مختص ذات خداوند استفاده شود