حکم قراردادهای صوری در اخذ وام

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم قراردادهای صوری در اخذ وام
سؤال:

سلام

اگر فردی صاحب خانه و ملک باشد و برای گرفتن وام اجاره خانه از بانک قرارداد و اجاره نامه صوری بنویسد تا به او وام تعلق بگیرد و از طرفی به این پول برای تسویه بدهی هایش هم نیاز داشته باشد ،

آیا این پول حرام هست؟

پاسخ:

در مفروض سوال گرفتن وام مصداق رباست و جایز نیست.