عدم التزام به دین

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیعدم التزام به دین
سؤال:

با اهداء سلام و تحیت
حکم کسانی که خدا را در غیر از قالب دین قبول دارند یعنی به دین خاصی ملتزم نیست، اما خدا را قبول دارد چیست؟ آیا چنین شخصی کافر محسوب می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در اصطلاح فقهی غیر مسلم معنون به عنوان کفر است.