قطع ارتباط با همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیقطع ارتباط با همسر
سؤال:

سلام علیکم آیا زن ازجهت فقهی رحم انسان محسوب می شودکه قطع ارتباط با او مشمول قطع رحم شود؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه نسبت فامیلی نداشته باشند، نفس ازدواج او را جزء ارحام قرار نمی‌دهد گرچه شایسته است انسان از قطع ارتباط با همسر خود بپرهیزد.