شک در وضو پس از آن

استفتائاتدسته بندی: طهارتشک در وضو پس از آن
سؤال:

سلام

اگر فردی دو سه دقیقه بعد از وضو شک کند مسح سر و پا را نکشیده و مجددا با تری صورت خود دست هایش را نمدار کند و به سر و پا بکشد آیا وضویش صحیح است ؟

پاسخ:

در فرض مذکور به شک خود اعتنا نکند.