مصداق کثیرالسفر

استفتائاتدسته بندی: فقهیمصداق کثیرالسفر
سؤال:

سلام علیکم۱) اگر فردی مصداق کثیرالسفر شغلی است مثلا” دائم از اصفهان به قم میرود حال اگر نادرا” برای همان شغل به تهران یا کشور دیگر سفر کند آیا باز احکام کثیر السفر بر او در این سفر نادر بار میشود (مثلا” نماز و روزه اش دربین راه و مقصد تمام باشد ۲) همچنین فرد مذکور اگر شغل جدید انتخاب کند باز ادامه کثیرالسفر قبلی است یا باید مدتی بگذرد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱و۲- در هر فرض مصداق کثیرالسفر است.