کفاره اطعام به فقیر

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره اطعام به فقیر
سؤال:

با سلام. ۱- برای کدام نوع کفاره و فدیه می توان ۷۵۰ گرم گوشت یا مرغ یا ماهی برای هر روز بدهیم؟
۲- در کدام کفاره باید ۷۵۰ گرم طعام دهیم و در کدام ملاک اشباع است هر چند با ۷۵۰ گرم طعام چندین نفر را سیر کنیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- موارد مذکور برای فدیه یا کفاراتی که مقدار آن یک مد شرعی تعیین شده قابل پرداخت است، مانند کفاره روزه های مریضی که تا سال بعدی قضای آن را به جا نیاورده است.
۲- فدیه کسانی که از انجام روزه ناتوانند همان ۷۵۰ گرم است و نسبت به دیگر کفارات نیز همین ترتیب رعایت شود، اگر چه سیر کردن چنانچه به کمتر از آن هم صورت بگیرد کفایت می کند.