گذشتن از حق قصاص

استفتائاتدسته بندی: فقهیگذشتن از حق قصاص
سؤال:

سلام علیکم ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد : در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواندپس از وقوع جنایت و پیش از فوت،از  حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید. حال باوحدت ملاک از ماده قانونی یاد شده چنانچه فردی از بیماری خود در رنج بسیار باشد و بنا به تشخیص پزشک معالج هیچ امیدی به بهبودی او نباشد، آیا با رضایت قلبی بیمار ، پزشک می تواند با قطع درمان و دارو نسبت به خلاصی او از رنج بیماری اقدام نماید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ماده قانونی فوق با مفروض سؤال ارتباطی ندارد و آنچه در قانون آمده رضایت بعد از جنایت است نه رضایت به جنایت.