شرائط اجرای صیغه طلاق

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرائط اجرای صیغه طلاق
سؤال:

سلام. شرائط اجرای صیغه طلاق برای زن چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
صیغه طلاق باید در پاکی بدون نزدیکی جاری شود؛ سپس زن سه تا پاکی عده نگه می دارد و با شروع حیض سوم عده اش تمام می شود.