معامله با افراد غیر بالغ

استفتائاتدسته بندی: بیعمعامله با افراد غیر بالغ
سؤال:

سلام. معامله با بچه ۴یا ۵ساله درست است؟ مثلا بچه پول آورده در مغازه بستنی می‌خرد، آیا صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
شرط صحت معامله بلوغ است؛ مگر اینکه فروشنده بداند که بچه برای رساندن پول به اوست و یا ازقبیل معاملاتی باشد که ارقام جزئی مبادله می شود که در این صورت معامله صحیح است.