مسافت شرعی در شکسته شدن نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیمسافت شرعی در شکسته شدن نماز
سؤال:

سلام. اگر کسی از ابتداتصمیم به دور شدن از وطن به میزان مسافت شرعی، نداشته باشد، اما کم کم به قدری از شهر دور شود که وقتی نگاه می کند سه برابر مسافت شرعی دور شده است، آیاچنین فردی نمازش شکسته است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نماز شکسته نمی شود.