تقسیم مبلغ قربانی به فقرا

استفتائاتدسته بندی: فقهیتقسیم مبلغ قربانی به فقرا
سؤال:

سلام. امسال که کرونا است در بعضی جاها قربانی کردن مشکل است، آیا می توانند پول قربانی عید قربان را بین فقرا تقسیم کرد؟ ممنون

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر نذر نداشتید قربانی بر شما واجب نبوده می توانید به فقرا تصدق کنید.