منفعت در باب ربا

استفتائاتدسته بندی: فقهیمنفعت در باب ربا
سؤال:

سلام علیکم
۱) درباب ربا آیا هرگونه منفعتی در ربا حرام است هرچند زیاده عینیه نباشد؛ مثلا یک تومن قـرض می دهم بـه شرط اینکه درنماز شبت مرا دعا کنی۲) در قرض ربوی آیا اصل قرض حلال است وسودی که می دهدحرام است یا اینکه تصرف و اخذ و اعطاء اصل و سود هر دو بر مقرض و مقترض حرام است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- هرگونه زیاده‌ ای که مالیت داشته باشد جایز نیست.
۲- گرفتن قرض ربوی حرام است؛ اما اگر کسی قرض ربوی گرفت مالک می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند.