جولای, 2020

  • 11 جولای

    پاسخ بهانواع عزاداری

    بسمه تعالی سلام علیکم طبق روایت شریف از حضرت امام صادق علیه السلام که می فرمایند:“کلّ الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین علیه السلام” وسائل الشیعه: ۳/۲۸۲هر عملی که مصداق جزع بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام باشد مأجور است.