اکتبر, 2018

  • 7 اکتبر

    پاسخ بهبرتری بنی آدم بر دیگر موجودات

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله برای تبیین آیه شریفه مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است: ۱- طبق آنچه از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیه رسیده است مراد تفاوت ظاهری و خلقت بنی آدم است که با سایر مخلوقات متفاوت است؛ انسان بر روی دو پا …