جولای, 2018

  • 29 جولای

    پاسخ بهخمس وام

    بسمه تعالی سلام علیکم به مقدار باقی مانده بدهکاری، از سرمایه کسر می شود.