سپتامبر, 2020

  • 21 سپتامبر

    پاسخ بهشکستن نماز در حال عدم حضور قلب

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله ۱- در فرضی که رعایت ترتیب در اصول و ارکان نماز مانند تکبیره الاحرام، رکوع، سجود … رعایت نشده باشد نماز باطل است و طبعاً شکستن معنا ندارد؛ اما صرف عدم توجه و حضور قلب نداشتن در نماز مجوز شکستن نماز نمی شود. …