می, 2019

  • 21 می

    پاسخ بهمحروم شدن فرزندان دختر از ارث

    بسمه تعالی سلام علیکم انسان شرعاً اختیار هرگونه تصرف و نقل و انتقال و از جمله وقف اموال خویش را دارد و وقف بر اولاد نیز یکی از مصادیق وقف خاص بوده و بلامانع است.