آگوست, 2020

  • 24 آگوست

    پاسخ بهمهریه بر اساس نرخ روز

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- دینار طلا می باشد. ۲- باید عین آن طلا را بدهد یا قیمت آن را در زمانی که می خواهد بپردازد محاسبه کند.