آوریل, 2021

  • 22 آوریل

    پاسخ بهنجس شدن غذا داخل دهان

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- وارسی لازم نیست. ۲- اگر یقین به استهلاک دارد نیازی به تطهیر دهان نیست و در غیر این صورت چنانچه اطمینان به نجاست دارد، باید غذا را از دهان خارج و داخل دهان را تطهیر کند.