نوامبر, 2020

  • 25 نوامبر

    پاسخ بهنجس شدن یکی از ظروف

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله مورد سؤال از موارد شبهه محصوره است و چنانچه متعمداً کسی اقدام کرده باشد موجب ضمان است ولی بر کسی که امین بوده ( مثل آشپز و کمک آشپز) در صورت سهو ضمانی نیست.