می, 2019

  • 14 می

    پاسخ بهوجوب زیارت حضرت سیدالشهداء

    بسمه تعالی سلام علیکم روایات معتبر و متعددی در اهمیت زیارت کربلا و قبر سیدالشهدا علیه السلام از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که به عنوان نمونه روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده را ذکر می کنیم: مُرُوا شیعتنا بزیاره قبر الحسین علیه السلام فإنّ إتیانه …