ژوئن, 2020

  • 20 ژوئن

    پاسخ بهپرداخت مواد غذایی در به عنوان فطریه

    بسمه تعالی سلام علیکم اگر موارد مذکور جزء قوت (غذای) متعارف و غالب محل فطریه دهنده محسوب شود مانعی ندارد و می تواند خود آنها و یا قیمت آنها را به عنوان فطریه بپردازد. در کفاره و فدیه پرداخت هر چیزی که مصداق طعام باشد مانعی ندارد.