ژانویه, 2018

  • 16 ژانویه

    پاسخ به طهارت ته کفش

    بسمه تعالی سلام علیکم راه رفتن روی زمین، سنگ و آجرفرش و مانند آن به شرط زوال عین نجاست ته کفش را با رعایت سایر شرایط پاک می کند ( مطهریت با راه رفتن روی کاشی و سرامیک تحقق پیدا نمی کند) و بهتر است راه رفتن به مقدار پانزده …